Tulipány - Květiny Nebeských hor z Holandska II.

Tulipány symbolizují bohatství, mír i posedlost

V dnešní době už nikdo nepochybuje, že tulipány nejvíce proslavilo Holandsko. K největšímu rozmachu došlo v 16. - 17. století, kdy Nizozemsko zažívalo „zlatý věk“. Období, ve kterém malíři prokazovali štětci své dovednosti. Tulipány se sice příliš na obrazech nevyobrazovaly, nicméně s dobou i umělci bezprostředně souvisely. 

 

Věčné bohatství nebo chudoba?

Psal se rok 1637, kdy se pěstování tulipánů v nizozemském Leidenu stalo velmi populárním. Cibulky se považovaly za nesmírně vzácné. Nabyl platnosti i zákon, který popisoval jejich poškození jako trestný čin. Za koupí stála příležitost, že se tulipány levně pořídí a draze prodají

 

Tulipány byly znakem bohatství, a proto po nich toužili slavní představitelé doby. Bylo však nesmírně důležité odhadnout trend trhu. Kdo měl správný předpoklad a rozprodal své zásoby včas, našel cestu k obrovskému bohatství. Horečce po penězích naopak podlehl malíř Rembrandt van Rijn. Cibulky uchovával pro ještě lepší příležitosti, až o jeho vlastnictví nebyl zájem. Konec života proto strávil v chudobě.


ob6

Cibulky tulipánů k sázení i obědu

Světu často vládnou paradoxy. V dobách největší slávy měly tulipány až nevyčíslitelné hodnoty. To neplatí pro roky 1944 a 1945, kdy se uplatnily v dobách hladomoru. Nizozemsko hledalo všechny alternativy, které by mohlo využít při těchto nesnázích, a proto se tulipány v určité podobě i jedly. Jejich úspěch v minulosti se projevil na enormním nárůstu tulipánových polí, a proto snad ničeho v tu chvíli nebylo v zemi víc. Nebylo nazbyt - na jídlo nebylo, ale tulipánů rostlo stále nespočet. Kreativitě v receptech se meze nekladly – až na jednu zásadní věc. Cibulky tulipánů se považují za nebezpečné pro zdraví. Musí se dodržet jisté postupy, aby obsažené látky nebyly pro tělo toxické!

 

Naděje v podobě tulipánových květů

V perspektivě času se měnila role tulipánů. Život chystá nástrahy, kterým nemůžeme zabránit, mění svět z minuty na minutu. Symbol bohatství se může snadno proměnit v záchranný kruh v chudobě. Stejně tak člověk nemůže vnímat zdraví jako samozřejmost

 

Tulipány dodnes hrají symbolickou roli v boji proti Parkinsonově chorobě. A to od roku 1980, kdy nemocný zahradník z Nizozemska vypěstoval nové zbarvení tulipánu. Právě proto, že krátce po svém úspěchu nemoci podlehl, byla nově objevená odrůda pojmenována po něm. Od té doby se používá název „cibulka Dr.Parkinsona“

 

Vzkvétání tulipánů na jaře má pro všechny nemocné symbolizovat nadějiže se brzy najde lék.

ob5

Každoročně 100 000 tulipánů do Ottawy! 

Tradice, ke které každoročně dochází již od okupace Nizozemska v důsledku druhé světové války. V té době se královská rodina rozhodla opustit svou zemi a žít v Kanadě. V roce 1945 došlo k jejich návratu do rodné Evropy. Přesto nepřestala být rodina vděčná za svůj zahraniční pobyt, a proto poslala jako poděkování 100 000 tulipánů do místa přechodného bydliště – Ottawy. Gesto nezůstalo pouze zajímavostí. Poslané tulipány jsou každoročně dominantou festivalu,  kterého se dodnes účastní více než půl milionů lidí

ob4